Մտավոր արտադրության գլոբալ տնտեսության մեջ Հայաստանի Հանրապետության ներգրավում

Տնտեսական առաջընթաց եվ բարեկեցության աճ ապահովող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հզոր եվ կենսունակ ոլորտի ձեվավորում

Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր զարգացած տեղեկատվական հասարակության ձեվավորում

Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման նախագծեր

 

Նոր հայեցակարգի նախագիծ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ՝ ՌԵԳԻՈՆԱԼ ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

 

2008թ. ընդունված Հայեցակարգ

"Հ Ա Յ Ե Ց Ա Կ Ա Ր Գ   2008-2018"

ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ՝

ՏՏԶԱ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

ՏՀՏ  ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՋԱԿՑՎՈՂ ՏՀՏ ԾՐԱԳՐԵՐ


  • ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆ

    ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆՆ ԱՋԱԿՑՈՂ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ .…

  • ԱՐՄԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

    ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՂ  ԽՈՐՀՐԴԻ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ

Translate »