ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման վարչություն

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման վարչություն

 

220px-Mher_Mkrtchyan_Street_(6)

ՏՏ զարգացման վարչությունը հանդիսանում է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանում: Վարչության հիմնական խնդիրներն են՝ ՏՏ ոլորտը կարգավորող ու զարգացումը խրախուսող օրենսդրական դաշտի և բարենպաստ գործարար մթնոլորտի ստեղծումը, ոլորտի զարգացման աճի տեմպերի ավելացումը, ոլորտում ներդրումների և արտահանման ծավալների մեծացումը, ՀՀ պետական գերատեսչություններում էլեկտրոնային կառավարման արդյունավետ, բարձր/միջազգային մակարդակի համակարգի ներդրման հայեցակարգային հենքի ապահովումը, ՀՀ տեղեկատվական հասարակության ձևավորումն ու կայացումը, ոլորտում պետություն-մասնավոր հատված կառուցողական համագործակցության ձևավորումը, Հայաստանի, որպես զարգացած ՏՏ ոլորտ ունեցող երկրի վարկանիշի բարձրացումը:

Հղում՝ ՏՏ զարգացման վարչություն

 

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »