ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՍԼԱՎՈՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանը հիմնադրվել է 1997 թվականի օգոստոսի 29-ին Ռուսաստանի Դաշնության և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների միջև Մոսկվայում ստորագրված «Երևան քաղաքում Հայ-ռուսական համալսարանի հիմնադրման և գործունեության պայմանների մասին համաձայնագրի» հիման վրա: Համալսարանը ՌԴ և ՀՀ համատեղ վարման բարձրագույն մասնագիտական կրթություն իրականացնող ուսումնական հաստատություն է և ունի ՌԴ և ՀՀ պետական բուհի կարգավիճակ: ՌԴ կրթության նախարարության կողմից համալսարանն արտոնագրվել է 2000 թվականի հունիսի 27-ին (արտոնագրի համար` 24Գ-1083, արտոնագրի գործողության ժամկետը երկարացվել է մինչև 2009 թվականը) և 2004 թվականի օգոստոսի 5-ին (արտոնագրի համար` A-161073), ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կողմից` 2004 թվականի մարտի 15-ին (արտոնագրի համար` 264):

hamalsaran

2005 թվականի ապրիլի 29-ին համալսարանը հավատարմագրվել է ՌԴ կրթության և գիտության նախարարության կողմից (պետական հավատարմագրման մասին ՎN 000434 վկայական): 2010 թ. համալսարանը ստացել է նոր արտոնագիր(19.01.2010թ.) և հավատարմագիր (25.05.2010թ.): 2011 թ. ՀՌՀ-ն ստացել է անժամկետ արտոնագիր:

Առավել մանրամասն՝ Պատմություն

ՀՌՀ ՆԱԽԱԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա
Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա
Տեղեկատվահաղորդակցման տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր
Էլեկտրոնային միջոցների նախագծում և տեխնոլոգիա
Կենսաինժեներիա և կենսաինֆորմատիկա

ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏ
Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա

Համակարգային ծրագրավորում
Մաթեմատիկական մոդելավորում
Տեղեկատվության պաշտպանության մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Մաթեմատիկական ֆիզիկա
Տնտեսական գործունեության մաթեմատիկական և տեղեկատվական ապահովում
Մաթեմատիկական կիբերնետիկա
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն

Էլեկտրոնիկա և նանոէլեկտրոնիկա

Քվանտային և օպտիկական էլեկտրոնիկա
Միկրոէլեկտրոնային սխեմաներ և համակարգեր

Տեղեկատվահաղորդակցական տեխնոլոգիաներ և կապի համակարգեր

Ռադիոկապի համակարգեր և սարքավորումներ

ՀՌՀ ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱ

Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ինֆորմատիկայի տեսական հիմունքներ
Մաթեմատիկական մոդելավորում և թվային մեթոդներ, ծրագրային համալիրներ
Ինֆորմացիայի պաշտպանության համակարգեր և մեթոդներ, ինֆորմացիոն անվտանգություն

ԴՈԿՏՈՐԱՆՏՈՒՐԱ

Դիֆերենցիալ հավասարումներ, մաթեմատիկական ֆիզիկա
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա

Առավել մանրամասն` Կրթություն

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »