ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

Հարգելի գործընկերներ,

Ստորև ներկայացված է Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի քարտուղարության կողմից մշակված տեխնիկական մասնագիտությունների գծով կրթության բարեփոխման ծրագրի նախագիծը:

 

 

Նախագիծը մշակվել է դրանում առկա դրույթները ՏՏԶԱԽ աշխատանքային խմբերում պարբերաբար կազմակերպված հանդիպումների ընթացքում քննարկման, խորհրդի անդամների, շահագրգիռ պետական գերատեսչությունների կողմից ներկայացված կարծիքների համադրման արդյունքում: Մինչև նախագծի մշակումը, ՏՏԶԱԽ քարտուղարությունը սահմանված կարգով հավաքագրել է բոլոր շահառուների առաջարկություններն ու կարծիքները: Դրանք համադրված և հնարավորինս ամբողջական արտացոլված են սույն նախագծում:

Նախագիծը ներկայացվելու է ՀՀ կառավարություն և կներառվի ՏՏԶԱԽ առաջիկա նիստի օրակարգում:

 • slide1
 • slide2
 • slide3
 • slide4
 • slide5
 • slide6
 • slide7
 • slide8
 • slide9
 • slide10
 • slide11
 • slide12
 • slide13
 • slide14
 • slide15
 • slide16
 • slide17
 • slide18

ՏՏԶԱԽ քարտուղարություն

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »