Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեսակարգ

ՏԵՂԵԿԱՏԱՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ

2008-2018

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՁԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
"28" օգոստոսի 2008 թվականի N 35
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԻ ՁԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
*****
1․ Հավանություն տալ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգին՝ համաձայ հավելվածի։
2․ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգի իրականացման համակարգումը վերապահել Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը։

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »