ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՐՄՌՈԲՈՏԻԿՍ)

ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՌՈԲՈՏԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (ԱՐՄՌՈԲՈՏԻԿՍ)

logo

Հայաստանում Ռոբոտատեխնիկայի Զարգացման և Աջակցման Ծրագիրը սկսվել է կազմակերպվել 2008թ.-ից: Ծրագիրը կոչված է Հայաստանում ռոբոտատեխնիկայի ոլորտի վերականգմանը:

Հայաստանում ռոբոտաշինության զարգացման և աջակցման ծրագիրը /Արմռոբոտիքս/ կազմակերպվում է 2008թ.-ից Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության /ԻՏՁՄ/ կողմից:
Ծրագրի առաջնային նպատակն է նպաստել.
• Ռոբոտաշինության ոլորտի և ինժեներական մասնագիտության նկատմամբ հետաքրքրության առաջացմանը
• Ճարտարագիտական մտածելակերպի զարգացմանը
• Մասնագիտական կողմնորոշմանը
• Մասնագիտական ուսուցման հնարավորությանը, որը հնարավորություն կտա աշխատանք գտնել դպրոցն ավարտելուց անմիջապես հետո

Ծրագրի նպատակներն են նաև՝

• Հայաստանի տարածաշրջանային զարգացումը և ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավումը
• Նախազորակոչային տարիքում բանակին անհրաժեշտ տեխնոլոգիական գիտելիքների և հմտությունների ուսուցումը
• Տեխնոլոգիական կրթության որակի բարձրացումը
• Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացման խթանումը։

ԱրմՌոբոտիքս ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են միշարք ծրագրեր.

- Ռոբոտաշինության մրցույթներ
- ԱրմՌոբոտիքս խմբակ - ռոբոտաշինության դպրոցական խմբակներ
- ԱրմՌոբոտիքս լաբ - ռոբոտաշինույթյան լաբորատորիա,
- ԱրմՌոբոտիքս ակումբ:

 

Հղում՝ Արմռոբոտիքս

English version: Arm robotics

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »