ՏՀՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ

ՏՀՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆ բաժնում կարող եք տեղեկատվություն գտնել  Հայաստանում Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունների, ՏՏ ոլորտի զարգացմամբ և աջակցությամբ զբաղվող կառույցների ու ենթակառուցվածքների,  ոլորտը համակարգող պետական գերատեսչությունների, բարձրագույն ուսումնական հաստությունների ու կենտրոնների հետ: Բաժինը հնարավորություն է ընձեռում նաև ծանոթանալ ՏՀՏ ոլորտին առնչվող նորմատիվ իրավական ակտերի, օրենքների, օրենքի նախագծերի և այլ փաստաթղթերի հետ:

Translate »