«Ռազմավարական քաղաքականության» հարցերով աշխատանքային խմբի հանդիպում

«Ռազմավարական քաղաքականության» հարցերով աշխատանքային խմբի հանդիպում

27.01.2016թ. տեղի ունեցավ «Ռազմավարական քաղաքականության» հարցերով աշխատանքային խմբի հանդիպում:

Քննարկվեց 2008-2018 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգը։

Առաջարկվեց հետագայում քննարկել, ինչպես կարելի է համադրել 2008-2018 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հայեցակարգի և Հայաստանը` ռեգիոնալ ինովացիոն հանգույց ռազմավարության տեսլականները:

 Առաջարկվեց նաև, որ Ռազմավարական քաղաքականության հարցերով ԱԽ-ի անդամները ուսումնասիրեն 2008-2018թթ. ՏՏ զարգացման հայեցակարգում առկա դրույթները, որոշեն դրանց արդիական լինել չլինելը, հասկանան, որոնք են խոչընդոտները և ներկայացնեն առաջարկություններ:

Քննարկվեց նաև ՏՏԶԱԽ-ի գործունեության կարգը, առաջարկվեց ՏՏԶԱԽ-ի առաջիկա նիստին քննարկել վերջինիս գործունեության կարգը այն ոլորտի արդի զարգացումներին համահունչ դարձնելու նպատակով։

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »