ՏՏԶԱ Խորհրդի 26-րդ նիստ

2008թ. դեկտեմբերի 6-ի ժամը 14.00-ի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 26

1. "Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 2001 թվականի Հուլիսի 20-ի Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման աջակցող խորհրդի ստեղծելու մասին"   ITDSC 26 ՆՀ 896 հրամանագրի մեջ կատարված փոփոխությունների մասին
ՏՏԶԱ Խորհրդի գործադիր քարտուղար Ա. Գրիգորյան

2. Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում տիրող ներկա իրավիճակի քննարկում

3. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման աջակցող խորհրդի աշխատանքային խմբերի գործունեության կարգի և աշխատանքային խմբերի ղեկավարների հաստատման մասին
ՏՏԶԱ Խորհրդի գործադիր քարտուղար Ա. Գրիգորյան
Ռազմավարական քաղաքականության ԱԽ-ի ղեկավար Ա. Քուչուկյան
Ներդրումների և բիզնես հնարավորությունների ԱԽ-ի ղեկավար Բ. Ենգիբարյան
Գիտակրթական ԱԽ-ի ղեկավար Գ. Չուքասզյան
Իրավակարգավորման ԱԽ-ի ղեկավար Դ. Սանդուխչյան
Հեռահաղորդակցության և ինտերնետային ենթակառուցվածքների ԱԽ-ի ղեկավար Վ. Մարտիրոսյան
Մշակույթի և լեզվի ԱԽ-ի ղեկավար Հ. Խանջյան
Էլեկտրոնային կառավարման ԱԽ-ի ղեկավար Հ. Չոբանյան

4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիս¬տի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին
ՏՏԶԱ Խորհրդի գործադիր քարտուղար Ա. Գրիգորյան
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Ն. Երիցյան

5. “Windows Vista” ծրագրի հայերենացման մասին տեղեկատվության ներկայացում
Մշակույթի և լեզվի ԱԽ-ի ղեկավար Հ. Խանջյան

6. Այլ հարցեր

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »