ՏՏԶԱ Խորհրդի 27-րդ նիստ

2009թ.  ապրիլի 10-ի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 27

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիստի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի գործադիր քարտուղար Ա. Գրիգորյան
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Ն. Երիցյան
Ռազմավարական քաղաքականության ԱԽ-ի ղեկավար Ա. Քուչուկյան
Ներդրումների և բիզնես հնարավորությունների ԱԽ-ի ղեկավար Բ. Ենգիբարյան
Գիտակրթական ԱԽ-ի ղեկավար Գ. Չուքասզյան
Իրավակարգավորման ԱԽ Մ. Հակոբյան

2. «Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 3-րդ կետի մասին

Իրավակարգավորման ԱԽ Մ. Հակոբյան

3. Մաքսային օրենսդրության և վարչարարության բարեփոխումների առաջարկությունների փաթեթ

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

4. Այլ հարցեր

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »