ՏՏԶԱ Խորհրդի 32-րդ նիստ

2010թ. դեկտեմբերի 10-ի 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 32

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նոր անդամների ներկայացում

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիս-տերի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Ն. Երիցյան

3. Նոյեմբերի 5-ից 8-ը Ամերիկայի Միացիալ Նահանգների Սան Հոսե քաղաքում կայացած «ԱրմԹեք 09» համաժողովի արդյունքների մասին

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Ն. Երիցյան

4. Հաջորդ սերնդի լայնաշերտ ցանցի (National broadband) նախագծման և կառուցման ընթացքի մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

5. «Արմենտել» ՓԲԸ-ի սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխների, գծալարերի և կապի ենթակառուցվածքների մաս կազմող այլ սարքավորումների հափշտակությունների, ինչպես նաև կապի կազմակերպման համար վարձակալական հիմունքներով պետական և համայնքային հողերի, շենքերի և շինությունների օգտագործման դեպքում առաջացող խնդիրների մասին

«Արմենտել» ՓԲԸ-ի գլխավոր իրավաբան Դ. Սանդուխչյան

6. ՀՀ Էլեկտրոնային կառավարման հայեցակարգին հավանություն տալու մասին

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Ն. Երիցյան

7. Հարևան երկրներում տեղեկատավական հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման տենդենցների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

8. Այլ հարցեր

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »