ՏՏԶԱ Խորհրդի 33-րդ նիստ

2011թ. ապրիլի 8-ի ժամը 14․00-ի 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 33

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիս¬տի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար Տ. Դավթյան

2. Մաքսային ոլորտում առկա խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան
«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի իրավաբան Ա. Մելիքյան

3. Օրենսդրական նախաձեռնությունների ընդունման գործընթացի թափանցիկության ապահովման խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

4. ՀՀ Էլեկտրոնային առևտրի զարգացումը խթանող անհրաժեշտ խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

5. Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրս գրման կարգի իրականացման ժամանակ առաջացող խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 27-ի թիվ 753 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի իրավաբան Ա. Մելիքյան

7. «Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված շինարարության բնագավառում նոր կարգերի իրականացման ժամանակ առաջացող խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

8. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված լրացման արդյունքում առաջացած խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» հիմնադրամի իրավաբան Ա. Մելիքյան

9. Այլ հարցեր

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »