ՏՏԶԱ Խորհրդի 34-րդ նիստ

 2011թ. հուլիսի 26-ի ժամը 11.30-ի 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 34

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նոր ռոտացիոն կազմի ներկայացում

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիստի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար խորհրդական Վ. Դանիելյան
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

3. 2010թ-ի դեկտեմբերին ՙԱրմենՏել՚ ՓԲԸ-ի կողմից բարձրացված խնդիրների` ՙԱրմենտել՚ ՓԲԸ-ի սեփականությունը հանդիսացող էլեկտրոնային հաղորդակցության մալուխների, գծալարերի և կապի ենթակառուցվածքների մաս կազմող այլ սարքավորումների հափշտակությունների,ինչպես նաև կապի կազմակերպման համար վարձակալական հիմունքներով պետական և համայնքային հողերի, շենքերի և շինությունների օգտագործման դեպքում առաջացող խնդիրների մասին

ՙԱրմենՏել՚ ՀՁ՚ ՓԲԸ-ի իրավաբանական տնօրինության տնօրեն Դ. Սանդուխչյան

4. Էլեկտրոնային առևտրի իրականացման համար անհրաժեշտ օրենսդրական դաշտի կարգավորման խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

5. Այլ հարցեր

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »