ՏՏԶԱ Խորհրդի 35-րդ նիստ

 2011թ. նոյեմբերի 30-ի ժամը 11.30-ի 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 35

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիս¬տի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար խորհրդական Վ. Դանիելյան
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

2. ՀՀ մաքսային սահմանով անցնող որոշ ապրանքատեսակների նկատմամբ կիրառվող մաքսատուրքերի վերաբերյալ առաջարկություն

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

3. Միասնական Էլեկտրոնային համակարգերի ինտեգրման անհրաժեշտության մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

4. ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ գիտահետազոտական և փորձարարական աշխատանքների դասակարգման մասին

ՙՁեռնարկությունների ինկուբատոր՚ հիմնադրամի իրավաբան Ա. Մելիքյան

5. Վիկի նախագծերի զարգացումը Հայաստանում

ՀՀ-ում Վիքիի զարգացման կոորդինատոր Ս.Մկրտչյան

6. Հաղորդագրություն էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների գծով փորձագիտական առաքելության արդյունքների վերաբերյալ

ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար խորհրդական Վ. Դանիելյան

7. Այլ հարցեր

 

 

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »