ՏՏԶԱ Խորհրդի 37-րդ նիստ

2012թ. հոկտեմբերի 23-ի ժամը 11․00-ի 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 37

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի ռոտացիոն կարգով ընդգրկված կազմի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիս¬տի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան
ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարար տեղակալ Տիգրան Հարությունյան
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

3. ՏՀՏ ոլորտի ընկերություններում արտադրական պրակտիկայի անցկացման հետ կապված խնդիրները մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

4. ՀՀ կառավարության կողմից 06.11.2009թ N 1473 հաստատված ՙՃարտարապետա հատակագծային առաջադրանքը տալու կարգը հաստատելու մասին՚ որոշման վերաբերյալ առաջարկություն

ՙԱրմենԹել՚ ՓԲԸ-ի իրավաբանական տնօրինության տնօրեն Դ.Սանդուխչյան

5. Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության հետ միջկառավարական պայմանագիր կնքելու անհրաժեշտության մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

6. ՀՀ ռազմական արդյունաբերության համակարգի բարեփոխումների և զարգացման հայեցակարգից բխող միջոցառումների ծրագրի վերաբերյալ առաջարկություններ մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կ. Վարդանյան

7. Այլ հարցեր

 

 

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »