ՏՏԶԱ Խորհրդի 39-րդ նիստ

2014թ. մարտի 12-ի ժամը 11․00-ի 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 39

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիստի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան

2. ՀՀ պետական գնումների ոլորտում առկա խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն
Կ. Վարդանյան

3. Դրամաշնորհային ծրագրերի ԱԱՀ-ով հարկման ժամամակ առաջացող խնդիրների մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն
Կ. Վարդանյան

4.Հայաստանում ռոբոտաշինության խմբակների ստեղծման և զարգացման՝ «Ռոբոտաշինությունը սկսվում է դպրոցից» ծրագրի մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն
Կ. Վարդանյան

5. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն
Կ. Վարդանյան

6.Օրենքի նախագծերը ՀՀ Արդարադատության նախարարության վեբ կայքում RSS ֆորմատով տեղադրելու հարցի մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն
Կ. Վարդանյան

7.Երաշխիքային սպասարկման ժամանակ գործող մաքսային ընթացակարգերի մասին

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն
Կ. Վարդանյան

8. ՀՀ-ում «Ուսում» համակարգով համակարգչային հմտությունների թեստավորման և հավաստագրման կենտրոնների ստեղծման և գործարկման ծրագրի մասին

Երևանի մաթեմատիկական մեքենաների ԳՀԻ ՓԲԸ-ի գլխավոր ինժիներ,
ակադեմիկոս Ա. Քուչուկյան

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »