ՏՏԶԱ Խորհրդի 40-րդ նիստ

2014թ. հուլիսի 15-ի ժամը 16․45-ի

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն
աջակցող խորհրդի ընդարձակ նիստ

ՕՐԱԿԱՐԳ  ՏՏԶԱԽ 40

1. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացմանն աջակցող խորհրդի նախորդ նիստի հանձնարարականների կատարման ընթացքի մասին

ՏՏԶԱ Խորհրդի քարտուղար Ա. Գրիգորյան

2. Դրամաշնորհային ծրագրերի ԱԱՀ-ով հարկման ժամամակ առաջացող խնդիրների մասին

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ֆինանսական փոխտնօրեն
Ք.Բարսեղյան

3. ՏՏ լաբորատորիաներում, ինկուբատորներում, ակսելերատորներում և այլ կենտրոններում ուսանողական պրակտիկայի կազմակերպում

Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն
Կ. Վարդանյան

4. Մասնավոր ընկերությունների կողմից կրթական ծրագրերում ներդրումների խթանում

Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի ֆինանսական փոխտնօրեն
Ք.Բարսեղյան

5. Ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի վերացում, հարկային վարչարարության պարզեցում

Նեյշնլ Ինսթրումենթս ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի ներկայացուցիչ
Մ. Մանուկյան

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a comment

Translate »