Recent Posts by ITigran

ԵՎՐԱՍԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՎՐԱՍԻԱ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Եվրասիա միջազգային համալսարանը հիմնադրվել է 1996 թ.-ին: 2002 թ.-ի մարտի13-ին, ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության որոշմամբ, ստացել է պետական հավատարմագիր և համալսարանին տրված է պետական նմուշի դիպլոմ շնորհելու լիազորություն: 2005 թ. համալսարանը անցում կատարեց ուսուցման կրեդիտային համակարգի (ECTS) և նախաձեռնեց ուսանողների և աշխատակազմի փոխանակման մի շարք ծրագրեր: Համալսարանը տրամադրում է կրթական հնարավորություններ Հայաստանի Հանրապետության…
Կարդալ ավելին

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 1996 թվականին հանրապետության մասնագիտական կրթության բնագավառում կրթության կազմակերպման ապակենտրոնացման նոր համակարգի ներդրման պայմաններում հիմնադրվեց և բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրով գործունեության թույլտվություն ստացավ Հյուսիսային համալսարանը` իր առջև նպատակ դնելով ապահովել գիտականության, օրինապաշտության, մարդասիրության, հայրենասիրության և արդարացիության սկզբունքները:  2006 թ. ոչ պետական բուհական համակարգում ունենալով 10-ամյա գործունեության փորձ` համալսարանը թևակոխեց որակական զարգացման նոր փուլ,…
Կարդալ ավելին

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ «ԳԻՏԵԼԻՔ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ «Գիտելիք» համալսարանը համանուն հիմնադրամի կողմից ստեղծված բուհական և հետբուհական կրթություն ապահովող ուսումնական հաստատություն է: Համալսարանի պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի է ունեցել 2004 թ. հոկտեմբերի 4-ին: Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից գրանցվել է 2004թ. մարտի 22-ին, իսկ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը նույն թվականի հունիս ամսին համալսարանին արտոնել է բակալավրի, դեկտեմբերին՝ մագիստրոսի որակավորման…
Կարդալ ավելին

ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանն իրականացնում է ‘Կրթության մասին’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բարձրագույն մասնագիտական հիմնական կրթության ծրագիր (Պետական հավատարմագիր N 117): Համալսարանն ունի հետևյալ ֆակուլտետները, որոնք բոլորն էլ հավատարմագրված են և շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ` •Բանասիրական (հայոց լեզու և գրականություն, բանասերի, լեզվաբանի, գրականագետի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի որակավորումներով) •Օտար…
Կարդալ ավելին

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՖԲ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՖԲ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ Հիմնադրվել է 1990 թվականին և շուրջ 22 տարի գործում է ՀՀ կրթական համակարգում: Անցել է պետական հավաստագրում 2001 թ. (արտոնագիր N025 16.10.2000 թ. և հավատարմագիր N005 09.08.2001 թ.): Առաքելությունն է պատրաստել աշխատունակ մասնագետներ տեղական շուկայի համար` ապահովելով արժանահավատ և կիրառական կրթություն, ինչպես նաև խթանելով ուսումնառողների հետաքրքրությունը ֆինանսական, հաշվապահական և ՏՏ ոլորտներում բակալավրի,…
Կարդալ ավելին

«ՄԱՐՏԻԳ» ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«ՄԱՐՏԻԳ» ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանը հիմնադրվել է 1991 թ. և ՀՀ ԿԳՆ կողմից լիցենզավորվել է 26.08.91 /լիցենզիա N 07/, 22.07.96 /լիցենզիա N79/, 27.12.96 / լիցենզիա N120/: Ըստ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 05.02.2001թ. թիվ 34 հրամանի և լիցենզավորված կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ցանկի թույլատրված է կրթական գործունեություն իրականացնել հետևյալ ոլորտներում՝ Իրավագիտություն…
Կարդալ ավելին

Recent Comments by ITigran

No comments by ITigran yet.

Translate »