Category Archives: ՏՀՏ ԱՅԼ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ «ԳԻՏԵԼԻՔ» ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՂԵԳՆԱՁՈՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ «Գիտելիք» համալսարանը համանուն հիմնադրամի կողմից ստեղծված բուհական և հետբուհական կրթություն ապահովող ուսումնական հաստատություն է: Համալսարանի պաշտոնական բացման արարողությունը տեղի է ունեցել 2004 թ. հոկտեմբերի 4-ին: Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից գրանցվել է 2004թ. մարտի 22-ին, իսկ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը նույն թվականի հունիս ամսին համալսարանին արտոնել է բակալավրի, դեկտեմբերին՝ մագիստրոսի որակավորման…
Կարդալ ավելին

ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՄՈՎՍԵՍ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Մովսես Խորենացու անվան համալսարանն իրականացնում է ‘Կրթության մասին’ Հայաստանի Հանրապետության օրենքով նախատեսված բարձրագույն մասնագիտական հիմնական կրթության ծրագիր (Պետական հավատարմագիր N 117): Համալսարանն ունի հետևյալ ֆակուլտետները, որոնք բոլորն էլ հավատարմագրված են և շրջանավարտները ստանում են պետական դիպլոմ` •Բանասիրական (հայոց լեզու և գրականություն, բանասերի, լեզվաբանի, գրականագետի, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչի որակավորումներով) •Օտար…
Կարդալ ավելին

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՖԲ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՄՖԲ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ Հիմնադրվել է 1990 թվականին և շուրջ 22 տարի գործում է ՀՀ կրթական համակարգում: Անցել է պետական հավաստագրում 2001 թ. (արտոնագիր N025 16.10.2000 թ. և հավատարմագիր N005 09.08.2001 թ.): Առաքելությունն է պատրաստել աշխատունակ մասնագետներ տեղական շուկայի համար` ապահովելով արժանահավատ և կիրառական կրթություն, ինչպես նաև խթանելով ուսումնառողների հետաքրքրությունը ֆինանսական, հաշվապահական և ՏՏ ոլորտներում բակալավրի,…
Կարդալ ավելին

«ՄԱՐՏԻԳ» ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

«ՄԱՐՏԻԳ» ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Արտաքին տնտեսական կապերի համալսարանը հիմնադրվել է 1991 թ. և ՀՀ ԿԳՆ կողմից լիցենզավորվել է 26.08.91 /լիցենզիա N 07/, 22.07.96 /լիցենզիա N79/, 27.12.96 / լիցենզիա N120/: Ըստ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 05.02.2001թ. թիվ 34 հրամանի և լիցենզավորված կրթական ծրագրերի և մասնագիտությունների ցանկի թույլատրված է կրթական գործունեություն իրականացնել հետևյալ ոլորտներում՝ Իրավագիտություն…
Կարդալ ավելին

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԼԱՁՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԳԼԱՁՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ Երևանի «Գլաձոր» համալսարանը (մինչև 2006 թվականը` «Գլաձոր» կառավարման համալսարան) հիմնադրվել է 1990 թվականին` վերականգնելով և շարունակելով միջնադարյան համալսարանի` Գլաձորի  ավանդույթները: Գործունեության 25 տարիների ընթացքում համալսարանի ղեկավարությունը, պրոֆեսորադասախոսական կազմը, աշխատակազմը հետևողականորեն և հաստատակամորեն իրականացնում են միջազգային չափանիշներին համապատասխանող ուսումնագիտական գործընթաց: 2000 թվականից «Գլաձոր»-ը գործում է նորակառույց հարմարավետ շենքում:Համալսարանը, 2001թ. հուլիսի 25-ին, հավատարմագրվել է Հայաստանի Կրթության…
Կարդալ ավելին

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ Հ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնը ստեղծվել է 1997 թվականին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի համակարգում գործող ասպիրանտուրայի բաժնի հիման վրա, որի գործունեությունը նպատակաուղղված էր ասպիրանտուրայի, հայցորդության և դոկտորանտուրայի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ նյութատեխնիկական բազայի հիման վրա բարձրորակ գիտամանկավարժական կադրերի պատրաստմանը: 2004 թ. հաշվի առնելով ՀՀ ԳԱԱ հարուստ գիտական ներուժը (ՀՀ ԳԱԱ համակարգում է…
Կարդալ ավելին

Translate »