bioart_logo

ԲԻՈԱՐՏ ՍՊԸ

Ընկերության ստեղծվել է 2010 թվականին, գործունեությունը կապված է գիտական սարքավորումների, համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակման և նոր կենսա-բժշկական սարքավորումների արտադրության հետ: Ընկերությունը նաև մշակում է նոր մեթոդաբանական մոտեցումներ օրգանիզմի վիճակի գնահատման համար: ՍՊԸ-ի կազմում ընդգրկված են մասնագետներ կենսաբանության, ֆիզիկայի, ծրագրավորման և էլեկտրոնիկայի բնագավառներում: «ԲԻՈԱՐՏ»-ը համագործակցում է Հայաստանի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի և այլ երկրների գիտահետազոտական և կրթական կենտրոնների տարբեր մասնագետների հետ:

http://bioart.am

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »