gagat_logo

ԳԱԳԱԹ ՍՊԸ

Ընկերությունը մասնագիտացած է համակարգչային տեխնիկայի, պատճենահանման սարքավորումների և ծրագրային ապահովման վաճարքի ոլորտում: Ունի համակարգչային տեխնիկայի և ՏՏ գծով բարձրագույն կրթություն ունեցող մասնագետներ: Համագոծակցել է և շարունակում է համագորժակցել հեռահաղորդակցության ոլորտի ազմակերպությունների, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, դպրոցների, բժշկական ոլորտի հաստատություների հետ: Նախագծել և ներդրել է ինտերակտիվ ուսուցման համակարգեր ուսոումնական հաստատությունների համար: Համակարգչային ծրագրային փաթեթների մշակում:  Ռադիոհեռարձակման, ֆիքսված, շարժական և արբանյակային ծառայությունների կայանների աշխատանքի համատեղելիության հաշվարկի ծրագրի մշակում:

Ծառայություններն են՝

1. Համակարգչային սարքռրի և տվյալների ցանցի պահպանման և վերանորոգման  ծառայություն:
2. Տեսագրման և հակահրդեհային սարքերի պահպանման և վերանորոգման ծառայություն:
3. Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորումների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություն:

http://www.gagat.am

 

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »