ԷՄԼԱԲ ՄՈԲԱՅԼ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

mLab ECA_logo

ԷՄԼԱԲ ՄՈԲԱՅԼ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱ

Տարածաշրջանային մոբայլ լուծումների առաջին լաբորատորիան: mLab-ը մատուցում է նորարարության զարգացմանն աջակցող մի շարք ծառայություններ, այդ թվում՝ վերապատրաստման դասընթացներ, բիզնես մենթորինգ, հատկացնում է գաղափարի ձևավորման դրամաշնորհներ և համաֆինանսավորվող դրամաշնորհներ:
Լաբորատորիայի ղեկավար անձնակազմը և մասնագետների թիմը համագործակցում են տարածաշրջանի մոբայլ լուծումների մշակմամբ զբաղվող մասնագետների հետ՝ աջակցելով նրանց իրենց ծրագրերի ստեղծման և գովազդման, ինչպես նաև պոտենցիալ ներդրողների, կրթական ոլորտի մասնագետների և մասնավոր հատվածում գործող առաջատար կազմակերպությունների հետ կապեր հաստատելու հարցերում:
Լաբորատորիան տրամադրում է նաև մոբայլ աշխատածրագրերի թեստավորման միջավայր:

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »