Untitled

ԼԻՆԿ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԼԻՆԿ ընկերությունը ձեռնարկութուններին տրամադրում է հաշվառման ավտոմատացման որակյալ ծառայություններ «1С: Предприятие» պլատֆորմի վրա մշակված ԼԻՆԿ-Ստանդարտ ծրագրերի ներդրման միջոցով:

ԼԻՆԿ ընկերությունն աշխատում է հաշվառման ավտոմատացման շուկայում 1997 թ-ից։ 1998թ-ից այն դարձել է «1C» ֆիրմայի ֆրանչայզի գործընկերը, իսկ 2000-ին ԼԻՆԿ-Ստանդարտ հաշվապահական ծրագրերը ստացել են «1С совместимо» հավաստագիր:

Հիմնական գործունեությունը

  • խորհրդատվություն կառավարչական և հաշվապահական հաշվառման կազմակերպման,
    ինտեգրված համակարգերի նախագծման, հատուկ սարքավորումների կիրառման հարցերում,
  • հաշվառման համակարգի նախագծում ինչպես "զրոյից", այնպես էլ առկա տիպային լուծումների հիման վրա,
  • ծրագրի ինտեգրում հաճախորդի կողմից օգտագործվող այլ տեղեկատվական համակարգերի հետ,
  • ծրագրային ապահովման և սարքավորումների առաքում, տեղակայում և կարգաբերում, հաճախորդի անձնակազմի ուսուցում, ցանցերի նախագծում և տեղակայում,
  • ծրագրերի երաշխիքային և հետերաշխիքային սպասարկում, ինչպես նաև խորհրդատվություն ԼԻՆԿ-Ստանդարտ տիպային և ճյուղային ծրագրերի աշխատանքի հարցերի վերաբերյալ,
  • տիպային և ճյուղային լուծումների հետագա նախագծում և զարգացում հաճախորդի պահանջով:

 

 

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »