img01

ՀԱՅԼԻՆԿ ՀՁ

Հայլինկ ՀՁ-ն հիմնվել է 1992թ. ԱՄՆ Կալիֆորնիա նահանգի Սայլինկ կորպորացիայի հետ համատեղ: Սայլինկ կորպորացիան հանրահայտ կազմակերպություն էր, որը մշակում, շուկայում ներկայացնում և տեխնիկական օժանդակություն էր ապահովում սարքավորումների և ծրագրային ապահովման մի լայն շերթ ապրանքներ՝ մասնավոր և հասարակական ցանցերի, ինչպես նաև Ինտերնետ միջավայրում գործառնական նպատակներով օգտագործելու համար: Հայլինկ ՀՁ-ն հանդիսանում էր Սայլինկ կորպորացիայի հետազոտական մասնաճյուղ: 2003թ. փետրվարին ԱՄՆ Սեյֆնետ Կազմակերպության կողմից Սայլինկ կորպորացիայի ձերք բերումից հետո Հայլինկ ՀՁ-ն այլևս շարունակեց իր համագործակցությունը Սեյֆնետի հետ:

Ընկերությունը մասնագիտացած է արտադրանքի ստեղծման այնպիսի ոլորտներում, ինպիսիք են՝ կիրառական ծրագրեր, դրայվերներ, անվտանգության սարքեր և դրանց մասերի հավաքածու (PKI, IPSEC, PKCS), ցանցային արձանագրություններ (TCP/IP, IPX), իրական ժամանակում ներկառուցված համակարգեր. Ծրագրավորումը ներառում է (C, C++, C#, Java, SQL, HTML/PHP/ASP, XML/XSL, .NET/Visual Studio Windows (alldesktop OS versions and CE/Mobile), GNU/Linux, SunOS և Solaris, VxWorks, OpenBSD համակարգերում, բաց կոդավորմամբ և իրական ծամանակում ներկառուցվող սեփական միջավայրեր:

http://www.hitegrity.am/

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »