ՄԵՅՍԻՍ ԻՆՖՈՐՄԵՅՇՆ ՍԻՍԹԵՄՍ

Masys_logo

Մեյսիս Ինֆորմեյշն Սիսթեմս

Ընկերությունը կառուցում և ներդնում է Մեծ Տվյալներով ավտոմատացված կառավարման համակարգեր, հետևյալ ֆունկցիոնալությամբ՝
• ընկերության կառուցվածքի, հաստիքների, կադրերի, կառավարում,
• բիզնես պրոցեսների մեդելավորման և կառավարման,
• հաճախորդների հետ հարաբերությունների և գործերի կառավարման,
• ունեցվածքի և բարդ լոգիստիկական գործընթացների կառավարման,
• պլանավորման և ըստ պլանի պրոյեկտի կառավարման,
• և այլն
Ընկերությունը սեղծել է մի խումբ լուծումներ ինչպես պետական կազմակերպությունների այնպես էլ մասնավոր ընկերությունների(լոգիստիկական, շինարարական և այլն) համար:

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »