Satron_logo

ՍԱՏՐՈՆ ՍՊԸ

Ընկերությունը մատուցում է հետևյալ ծառայությունները`
• Ինտերնետային ծառայությունների մատուցում
• ՏՏ ծառայություններ, խորհրդատվություն և համակարգերի ինտեգրացիա
• Ցանցային համակարգեր և հեռահաղորդակցություն
• Համակարգերի նախագծում և ավտոմատիզացիա

www.satron.net

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »