Սիներջի Ինթրնեշնըլ Սիսթըմզ ԲԸ Մասնաճյուղ

synergy_logo

Սիներջի Ինթրնեշնըլ Սիսթըմզ ԲԸ Մասնաճյուղ

Ընկերությունն առաջարկում է ամբողջական ծրագրային փաթեթներ և ծառայություններ` ուղղված հանրային և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների համար կենսական տեղեկատվության հավաքագրմանը, վերլուծությանն ու տարածմանը:Մենք աշխատում ենք տարբեր ոլորտներում՝ ներառյալ մոնիթորինգի և գնահատման, ազգային զարգացման, դատական համակարգի, հանրային ֆինանսների կառավարման, իրավիճակների և դրամաշնորհների կառավարման, կրթության, ինչպես նաև առողջապահության  ոլորտներում: Իր գործունեության 18 տարիների ընթացքում Սիներջի ընկերությունը իր ծրագրային լուծումներն է տրամադրել աշխարհի շուրջ 55 երկրներում գործող կազմակերպությունների:

http://www.synisys.com

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »