Վեբ օպտիմա ՍՊԸ

web_optima_logo

Վեբ օպտիմա ՍՊԸ

«Վեբ Օպտիմա» ՍՊԸ-ը հանդիսանում է հայաստանյան ՏՏ ընկերության` բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու աշխատակիցներով, որոնք ապահովում են որակյալ և մասնագիտացված ծառայություններ:

Ներկայումս «Վեբ Օպտիմա» ՍՊԸ-ը առաջարկում է տեղեկատվական համակարգերի և կայքերի մշակում, ներդրում և սպասարկում կիրառելով ժամանակակից մեթոդներ: Գործունեության իրականացվում է երկու հիմնական ուղղություններով `
- Պետական սեկտորում - կառավարություն, հաճախորդներին ծառայություն
- Մասնավոր հատվածի - ընկերությունները, հաճախորդներին ծառայություն
2006 թվականից ընկերությունը եղել է բարեհաջող խորհրդատվական ծառայություն մատուցող ՏՀՏ ոլորտում:

http://www.weboptima.am

Ոչ մի մեկնաբանություն չկա

Leave a commentTranslate »