Portfolio Tag: LanAr Service

ԼանԱր Սերվիս

ԼանԱր Սերվիս Կառուցվածքային մալուխային համակարգերի (ԿՄՀ) համար անհրաժեշտ նյութերի և արքավորումների մատակարարում, ինչպես նաև ԿՄՀ տեղակայման գծով ուսուցում և տեխնիկական աջակցություն: Էլեկտրամոնտաժային սարքավորումների մատակարարում Տվյալների մշակման կենտրոնների նախագծում, կառուցում և խորհրդատվություն, Տվյալների պահպանման և արխիվացման համակարգերի նախագծում, կառուցում և խորհրդատվություն, վիրտուալիզացման համակարգերի նախագծում, ներդրում և սպասարկում, տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի նախագծում, իրագործում և խորհրդատվություն, հեռախոսակապի և զանգերի…
Կարդալ ավելին

Translate »