Portfolio Tag: synergy

Սիներջի Ինթրնեշնըլ Սիսթըմզ ԲԸ Մասնաճյուղ

Սիներջի Ինթրնեշնըլ Սիսթըմզ ԲԸ Մասնաճյուղ Ընկերությունն առաջարկում է ամբողջական ծրագրային փաթեթներ և ծառայություններ` ուղղված հանրային և մասնավոր սեկտորի կազմակերպությունների համար կենսական տեղեկատվության հավաքագրմանը, վերլուծությանն ու տարածմանը:Մենք աշխատում ենք տարբեր ոլորտներում՝ ներառյալ մոնիթորինգի և գնահատման, ազգային զարգացման, դատական համակարգի, հանրային ֆինանսների կառավարման, իրավիճակների և դրամաշնորհների կառավարման, կրթության, ինչպես նաև առողջապահության  ոլորտներում: Իր գործունեության 18 տարիների ընթացքում…
Կարդալ ավելին

Translate »